MVO verklaring

Van der Valk Hotel Groningen - Zuidbroek A7 voldoet aan de volgende afspraken:

  • Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.
  • Wij informeren onze werkrelaties (klant/opdrachtgever, vak genoten en leveranciers) dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wij maken transparante afspraken met de klant/opdrachtgever en/of leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren.
  • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid.
  • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en of door vrijwilligerswerk. Wij leveren een bijdrage aan kunst en cultuur door het ter beschikking stellen van ruimte voor exposities en het bestuurlijk deelnemen aan stichtingen voor kunst en cultuur.
  • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf.
  • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over inkoop van (kantoor)materialen en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk. Dit geldt ook voor de inkoop van Food & Beverage-producten.